HomeBuurtzorg Nederland › Buurtzorghuis
Zoom:

Buurtzorghuis

Doel

Zorg in de laatste levensfase

Toelichting

Het Buurtzorghuis is een hospice waar u de laatste fase van uw leven kunt doorbrengen. Daarnaast kunt u tijdelijk bij ons verblijven wanneer u door ziekte meer zorg en aandacht nodig heeft dan thuis mogelijk is. Ook kan na een intensieve ziekenhuisopname een tijdelijk verblijf in het Buurtzorghuis een overbrugging naar huis vormen. Er is een Buurtzorghuis in Warnsveld en in Horst. Meer informatie op www.buurtzorghuis.nl

Meer informatieContactpersoon

Naam: Buurtzorg
Telefoonnummer: 0900-6906906
E-mail: info@buurtzorgnederland.com


Doelgroep

  • vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 16-10-2017 11:24:25

Buurtzorg Nederland

Postadres:
Postbus 69
7600 AB Almelo

Telefoonnummer: 0900 – 6906906

Telefoonnummer: 0546-660066

E-mailadres: info@buurtzorgnederland.com

Website: www.buurtzorgnederland.com


Doelstelling of kernactiviteit:
Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld. Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

Belangrijkste doelgroepen:
Chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, na ziekenhuisopname, dementerende ouderen