Logo voorzieningen.nl
HomeFarent › Maatschappelijk werk
Zoom:

Maatschappelijk werk

Doel

Inwoners die problemen ervaren waardoor zij zich belemmerd voelen in het functioneren in relatie tot de sociale omgeving helpen bij het vinden van een oplossing.

Toelichting

Spreekuur: in iedere gemeente worden wekelijks minimaal vier spreekuren gehouden. Dit is het aanmeldingspunt voor (nieuwe) hulpvragen) en hier krijgen de mensen informatie over de mogelijke verdere gang van zaken.

Intake/screening: probleemanalyse maken; hulpverleningsdoelen formuleren en indien nodig de cliënt verwijzen.

Procesmatige hulpverlening: gericht op verandering in het psychosociaal functioneren van de persoon. Afhankelijk van de aard van de problematiek omvat dit een aantal contacten.

Groepswerk: in een aantal gevallen worden mensen gevraagd om in een groep te werken aan het oplossen van hun hulpvraag.

Blijf niet zitten waar u zit: kom praten over uw probleem;

Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie; buren of vrienden. Maar het kan ook zijn dat u er samen niet uit komt. Of dat er niemand is met wie u erover durft of kunt praten. In zo'n geval kunt u altijd gebruikmaken van de deskundige hulp van Farent

Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwelijke hulp van het AMW

Het AMW is volledig onafhankelijk en iedereen kan er terecht: oud of jong; gehuwd; samenwonend of alleenstaand; met ruime beurs of krap bij kas. U kunt rekenen op vertrouwelijke hulp van beroepskrachten die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Ze bemiddelen als dat nodig is; of verwijzen u naar de juiste instantie. Desgewenst nemen ze ook contact op met uw partner of andere gezinsleden; maar alleen met úw instemming. Ook kunnen er gezins- of groepsgesprekken plaatsvinden. Als dat nodig is; maakt de maatschappelijk werker graag een afspraak bij u thuis maar de gesprekken vinden meestal plaats op een bureau van de het AMW. Hoe lang de hulpverlening duurt bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Soms blijkt één keer praten al voldoende; maar ook kan een reeks diepgaande gesprekken noodzakelijk zijn. Eén ding staat voorop: de maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw probleem.

Welke problemen zoal?

In feite kunt u bij het AMW terecht met tal van vragen. Enkele voorbeelden:

Relatieproblemen (o.a. met partner; ouders; kinderen of eenzaamheid);

Geld en inkomen (bemiddeling bij schulden; aanvragen van subsidies);

Werk (o.a. werkloosheid; problemen op het werk; arbeidsongeschiktheid);

Onderwijs (o.a. problemen op school; studiefinanciering);

Verwerking (rouw; echtscheiding; incest; discriminatie; mishandeling);

Gezondheid (omgaan met spanning en ziekte);

Of u nu met een van bovenstaande vragen of met een ander probleem zit; blijf er niet mee zitten. Neem contact op met het AMW. Want wij zijn er voor u.

Uw rechten

U geeft persoonlijke informatie aan degene die u helpt. Dit is noodzakelijk voor een goede hulpverlening door de maatschappelijk werker. Met deze gegevens gaat de maatschappelijk werker zeer zorgvuldig om; daar kunt u zeker van zijn. Ze vallen onder de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Uw toestemming zal altijd gevraagd worden om met iemand anders; bijvoorbeeld uw huisarts; te overleggen. In onze instelling gelden de volgende regels:

u heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom; zo wordt bijvoorbeeld het intakeverslag aan u voorgelezen waarna u gevraagd wordt dit te ondertekenen;

u mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan; hebt u het recht te vragen om die te veranderen;

alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen; zodat niemand deze kan inzien die daar niet het recht toe heeft. Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de hulpverlening vernietigd.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Maatschappelijk werk
Telefoonnummer: 088 023 75 00
E-mail: info@farent.nl


Doelgroep

  • vanaf 14 jaar


Laatste wijziging: 15-2-2023 17:54:24

Farent

Bezoekadres:
Rogier van der Weydenstraat 2
’s-Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 17
5201 AA ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 088 023 7500

E-mailadres: info@farent.nl

Website: www.farent.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Algemeen Maatschappelijk werk

Belangrijkste doelgroepen:
Alle inwoners van de regio met hulpvragen.