Logo voorzieningen.nl
HomeKoraal-Sterk in Werk › Arbeidskundige onderzoeken, arbeidskundige expertise en -advies
Zoom:

Arbeidskundige onderzoeken, arbeidskundige expertise en -advies

Doel

Wij vinden dat iedereen regisseur is van zijn eigen leven en waar mogelijk actief moet kunnen meedoen in de samenleving. Binnen Koraal is Sterk in Werk dé specialist op het gebied van arbeidstoeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke beperking, leer- en/of gedragsproblemen.

Toelichting

Loonwaarde bepaling ( methodiek: Dariuz, UWV en LAT)

Passende functie: Beoordeling passende functies-Matching op basis van belasting en belastbaarheid

Arbeidsvermogen: Beoordeling of de cliënt arbeidsvermogen ( participatie wet) heeft .

Jobcarving, jobcomposing: Beoordelen of er binnen een afdeling / organisatie functies te creëren zijn voor mensen met (arbeids)beperking (quotum wet ) .

Advies wetgeving sociaal domein: Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers (loonkosten)subsidies, premiekortingen, No-risk etc.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Servicebureau -Sterk in Werk
Telefoonnummer: 0411-652481
E-mail: infosiw@koraalgroep.nl


Doelgroep

  • van 15 tot en met 27 jaar


Laatste wijziging: 22-6-2020 15:40:29

Koraal-Sterk in Werk

Bezoekadres:
Schijndelseweg 1
Boxtel

Postadres:
Postbus 40
5280 AA Boxtel

Telefoonnummer: 0411 - 652481

Telefoonnummer: 0411 - 652304

E-mailadres: infosiw@koraal.nl

Website: www.koraal.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Koraal-Sterk in Werk helpt jongeren en jong volwassenen met leer-, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen bij het zoeken naar een passende werkplek.

Belangrijkste doelgroepen:
Koraal- Sterk in Werk is er speciaal voor jongeren en jongvolwassenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.