Logo voorzieningen.nl
HomeDe Hoop GGZ - Christelijke hulpverlening › Ambulante thuisbegeleiding
Zoom:

Ambulante thuisbegeleiding

Doel

Bij ambulante thuisbegeleiding kan de persoonlijk begeleider op bezoek komen, bij je thuis of een andere gewenste plek. De begeleiders helpen bij het vergroten, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Ook als jouw situatie wat meer vraagt, bijvoorbeeld door psychische- of psychosociale problemen of verslavingsgevoeligheid.

Toelichting

We bieden begeleiding aan huis bij mensen met een Wmo indicatie. We helpen bij problemen rondom werk & opleiding, inkomen, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven, het sociale netwerk, maatschappelijke participatie en justitie.

Naast reguliere begeleiding zijn wij namelijk gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met complexe ggz problematiek. Bijvoorbeeld op het gebied van verslaving en dubbel- of triple-diagnose. Hoeveel begeleiding er geboden kan worden hangt af van de indicatie die je krijgt van de WMO.

Contactpersoon Afdeling ambulante thuisbegeleiding

Telefoon 078 – 6114776

E-mail aanmeldingaw@dehoop.org

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden


Gegevens ingevoerd: 15-2-2022 10:57:10

De Hoop GGZ - Christelijke hulpverlening

Bezoekadres:
Provincialeweg 70
Dordrecht

Postadres:
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht

Telefoonnummer: 078 6 11 11 11

E-mailadres: info@dehoop.org

Website: www.dehoop.org


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.

Belangrijkste doelgroepen:
Kinderen, jongeren en volwassenen