Logo voorzieningen.nl
HomeGemeente Heusden › Kwijtschelden gemeentelijke belastingen
Zoom:

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen

Doel

Heb je een laag inkomen en weinig vermogen? Dan bestaat de kans dat je de aanslag gemeentelijke belastingen niet volledig hoeft te betalen. Dit noemen we kwijtschelding.

Toelichting

Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw persoonlijke en financiële situatie. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan. De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende heffingen en belastingen, tot een maximum van: - 75% van de hondenbelasting voor de eerste hond - 75% van de afvalstoffenheffing - 75% van het rioolheffing - 75% van het gemeentelijke deel legeskosten paspoort* - 75% van het gemeentelijke deel legeskosten identiteitskaart* *Je kunt maar voor een van beide reisdocumenten kwijtschelding aanvragen! Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de waterschapbelastingen voor het waterschap Aa en Maas.” Indien je kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen, dan worden de waterschapbelastingen ook kwijtgescholden. Je hoeft dit niet apart aan te vragen. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden geïnd door Brabant Water. Als de kwijtschelding wordt toegewezen, wordt voor deze twee heffingen het toegekende kwijtscheldingsbedrag door de gemeente per kwartaal aan je uitbetaald. De inning door Brabant Water gaat gewoon door.

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden


Laatste wijziging: 26-01-2024 21:20:50

Gemeente Heusden

Bezoekadres:
Raadhuisplein 16
Heusden

Postadres:
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Telefoonnummer: 073-5131789

E-mailadres: info@heusden.nl

Website: www.heusden.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Het doel van een gemeente is orde handhaven, infrastructuur inrichten en onderhouden en zorg verlenen aan de burgers.

Belangrijkste doelgroepen:
Inwoners van de gemeente