Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomeLandelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden › Informatie en advies
Zoom:

Informatie en advies

Doel

De kernactiviteiten van de LSOVD zijn:

het organiseren van lokale / regionale gespreksgroepen,

het onderhouden van een landelijke telefonische hulpdienst,

het organiseren van steunpunten voor bijzondere groepen (grootouders, partners, broers en zussen, ouders van overleden kinderen, (hiv/aids),

het uitgeven van het blad ‘INFO’ voor externe doelgroepen.

Toelichting

In alle gevallen zijn het de ouders en andere verwanten van druggebruikers die baat hebben bij deze activiteiten van de LSOVD.

Voor het uitvoeren van deze activiteiten staan ons collectieve middelen van het Ministerie van VWS en donaties ter beschikking.

Samenwerking

De LSOVD werkt samen met familie-organisaties en de GGZ Nederland. Onlangs (december 1997) heeft deze samenwerking vorm gekregen in een Convenant Modelregeling GGZ-instellingen/Familie en naast betrokkenen.De LSOVD maakt onderdeel uit van de Samenwerkende Patiëntenorganisaties (NP/CF) en de NOV


Doelgroep

  • vanaf 14 jaar
Gegevens ingevoerd: 1-1-2003
Laatste wijziging: 22-10-2021 09:45:23

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden

Postadres:
Ellermanstraat 19
1114 AK Amsterdam

Telefoonnummer: 070 41 61 781

E-mailadres: info@helpmijndierbareisverslaafd.nl

Website: www.helpmijndierbareisverslaafd.nl/


Doelstelling of kernactiviteit:
Doel is hun belangen te behartigen en hun weerbaarheid te vergroten door middel van zelfhulp.

Belangrijkste doelgroepen:
Stichting Naast zet zich sinds 2005 in voor naasten van verslaafden.