Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomeLumens › Als je ouders gescheiden zijn
Zoom:

Als je ouders gescheiden zijn

Doel

Door contact en uitwisseling met leeftijdgenoten leren kinderen beter om te gaan met de scheiding van hun ouders en met de nieuwe situatie.

Toelichting

In groepsverband praten we met de kinderen over hun ervaringen. De volgende thema’s komen aan bod: · kennismaken en in kaart brengen van de gezinssituatie; · gevoelens herkennen en uiten; · omgaan met veranderingen; · praten met anderen; · het nieuwe gezin; · afsluiten en de toekomst. Randvoorwaarden Deelname is alleen mogelijk na aanmelding. De gemeente Eindhoven heeft geld beschikbaar gesteld voor deze trainingen. Voor kinderen uit Eindhoven is deelname daarom gratis. Organisatie Twee keer per jaar start er een training. Meer informatie Kijk voor actuele informatie over data en locaties op www.welzijneindhoven.nl. Duur en frequentie Zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Lumens
Telefoonnummer: 040-219 33 00
E-mail: info@lumenswerkt.nl


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Best Wijzer
Bezoekadres: Zonnewende 173
Postadres: Zonnewende 173, 5683 AB Best
Telnr.: 040-219 33 00
E-mail: aanmeldingenbest@lumenswerkt.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • van 8 tot 16 jaar
Gegevens ingevoerd: 5-11-2012 12:46:13
Laatste wijziging: 9-1-2015 12:20:23

Lumens

Bezoekadres:
Beemdstraat 29
5653 MA Eindhoven

Postadres:
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven

Telefoonnummer: 040-219 33 00

E-mailadres: info@lumenswerkt.nl

Website: www.lumenswerkt.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij stimuleren mensen die het lastig vinden om mee te doen met de samenleving, hun passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om op die basis te werken aan een zelfstandig bestaan. Of dat nu is in de vorm van betaald werk, als zelfstandig ondernemer of als vrijwilliger.

Belangrijkste doelgroepen:
Onze focus ligt op jeugd en buurten. We bieden bewoners inspiratie en kansen om werk te maken van hun talent. Door middel van eigentijdse en inspirerende concepten die toewerken naar een zelfstandig bestaan.