Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomeNorschoten › Behandeling of therapie
Zoom:

Behandeling of therapie

Doel

De behandeling of therapie is gericht op herstel en op het voorkomen van verergering van aandoeningen of beperkingen.

De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum behandelen cliënten uit verschillende doelgroepen: van jongvolwassenen tot kwetsbare ouderen.

Toelichting

U kunt bij ons terecht voor behandeling of therapie (dit wordt ook wel eerstelijnsbehandeling genoemd), ook zonder verwijzing van een huisarts of specialist. De therapeut behandelt u op onze locatie aan de Klaverweide in Barneveld. Als het voor de behandeling nodig is, komt de therapeut ook bij u aan huis.

De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum van Norschoten zijn met name gespecialiseerd in:

* neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld multiple sclerose, Parkinson en CVA)

* geriatrische aandoeningen (bijvoorbeeld dementie en loopproblemen)

* revalidatie na ziekenhuisopname (bijvoorbeeld na een operatie)

* NAH (niet-aangeboren hersenletsel)

* palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Wilt u direct advies van een van onze behandelaren, dan kunt u mailen naar:

* specialisten ouderengeneeskunde medischsecretariaat@norschoten.nl

* praktijkverpleegkundigen praktijkverpleegkundigen@norschoten.nl

* fysiotherapeuten fysiotherapie@norschoten.nl

* ergotherapeuten ergotherapie@norschoten.nl

* diëtisten dietetiek@norschoten.nl

* logopedisten logopedie@norschoten.nl

* muziektherapeut muziektherapie@norschoten.nl

* psychologen psychologie@norschoten.nl

* maatschappelijk werker maatschappelijkwerk@norschoten.nl

Meer informatieContactpersoon

Naam: Zorgconsulenten
Telefoonnummer: 0342-40 40 00


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Norschoten - Locatie Klaverweide
Bezoekadres: Klaverweide 1
Postadres: Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld
Telnr.: (0342) 40 40 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaart
Norschoten - Locatie Drostendijk
Bezoekadres: Klaverweide 1b
Postadres: Klaverweide 1b, 3773 AW Barneveld
Telnr.: 0342-40 40 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaart
Norschoten - Locatie Kweekweg
Bezoekadres: Kweekweg 5
Postadres: Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld
Telnr.: (0342) 40 40 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 16 jaar


Gegevens ingevoerd: 9-12-2021 13:47:00

Norschoten

Bezoekadres:
Klaverweide 1
Barneveld

Postadres:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld

Telefoonnummer: 0342-40 40 00

Telefoonnummer: 0342-42 44 19

E-mailadres: info@norschoten.nl

Website: www.norschoten.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Norschoten is een zorgorganisatie waar uw wens voorop staat. U vindt bij ons een thuis, waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Belangrijkste doelgroepen:
Norschoten is er onder andere voor psychogeriatrie, somatiek, gerontopsychiatrie, meervoudig complex gehandicapten en volwassenen tot 60 jaar