HomeNorschoten › Dagbegeleiding en dagbehandeling
Zoom:

Dagbegeleiding en dagbehandeling

Doel

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u gedurende één of meerdere dagen per week extra ondersteuning nodig? Dat kan met op diverse locaties in ons Dagcentrum.

Toelichting

Dagbegeleiding/dagopvang

Als u kiest voor dagbegeleiding in ons Dagcentrum dan heeft u een zinvolle, leuke dagbesteding en een gezellig samenzijn. De dagopvang wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag hiervoor doet u bij uw gemeente.

Dagbehandeling

Bij dagbehandeling krijgt u naast dagbegeleiding ook multidisciplinaire behandeling. Individueel, of soms in groepsverband. Wij gaan uit van uw mogelijkheden: wat kunt u nog zelf en waar heeft u ondersteuning bij nodig. Met specialistische begeleiding, zoals fysiotherapie, logopedie en/of ergotherapie, wordt gewerkt aan uw doelen. Denk hierbij aan doelen zoals verbetering, of juist het zo lang mogelijk behouden van dat wat u nu kunt.

Er zijn diverse dagbehandelingsmogelijkheden voor mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen. En voor mensen met de ziekte van Parkinson hebben wij een apart programma in De Valk en Barneveld. Wel zo fijn om met lotgenoten aan dezelfde herkenbare problemen te werken.

Meer informatieContactpersoon

Naam: Zorgconsulenten
Telefoonnummer: 0342-40 40 00


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Norschoten - Locatie Klaverweide
Bezoekadres: Klaverweide 1
Postadres: Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld
Telnr.: (0342) 40 40 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaartDagcentrum Norschoten Schaffelaar
Bezoekadres: Stationsweg 2
Postadres: Stationsweg 2, 3771 VH Barneveld
Telnr.: 06- 82 26 61 24
E-mail: dcschaffelaar@norschoten.nl

Route / kaartDagcentrum Norschoten Garderen
Bezoekadres: Oud Milligenseweg 34-11
Postadres: Oud Milligenseweg 34-11, 3886 ME Garderen
Telnr.: 0577-49 80 70
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaartNorschoten locatie Putten
Bezoekadres: Jan Nijenhuisstraat 183
Postadres: Jan Nijenhuisstraat 183, 3882 HS Putten
Telnr.: 0341-82 08 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaartDagcentrum Norschoten Scherpenzeel
Bezoekadres: Oosteinde 85a
Postadres: Oosteinde 85a, 3925 LB Scherpenzeel
Telnr.: 0342-78 71 20
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaartDagcentrum Norschoten De Valk
Bezoekadres: Hoge Valkseweg 52a
Postadres: Hoge Valkseweg 52a, 6741 GM Lunteren
Telnr.: 0342-78 71 63 (SOM) of 0342-78 71 66 (PG)
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaartNorschoten locatie Elspeet
Bezoekadres: Gerrit Mouwweg 93 a t/m w
Postadres: Gerrit Mouwweg 93 a t/m w, 8075 AH Elspeet
Telnr.: 0342-40 40 00
E-mail: info@norschoten.nl

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 12 jaar
Gegevens ingevoerd: 9-12-2021 13:47:00
Laatste wijziging: 5-1-2023 09:08:00

Norschoten

Bezoekadres:
Klaverweide 1
Barneveld

Postadres:
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld

Telefoonnummer: 0342-40 40 00

Telefoonnummer: 0342-42 44 19

E-mailadres: info@norschoten.nl

Website: www.norschoten.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Norschoten is een zorgorganisatie waar uw wens voorop staat. U vindt bij ons een thuis, waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Belangrijkste doelgroepen:
Norschoten is er onder andere voor psychogeriatrie, somatiek, gerontopsychiatrie, meervoudig complex gehandicapten en volwassenen tot 60 jaar