Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomePsychiatrie Rivierenland › Integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg
Zoom:

Integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg

Doel

Psychiatrie Rivierenland streeft ernaar integrale ambulante specialistische psychiatrische zorg te leveren, waarbij onder meer het accent wordt gelegd op de verbinding tussen psychische en somatische afwijkingen, zoals ziekenhuispsychiaters dat plegen te doen.

Toelichting

U wordt naar polikliniek Psychiatrie Rivierenland verwezen door de huisarts. In het eerste gesprek dat u met de psychiater heeft wordt besproken of een behandeling bij één van onze psychiaters geschikt voor u is. Het eerste gesprek duurt 60-90 minuten. Het kan zijn dat de psychiater een aanvullend onderzoek, zoals laboratoriumonderzoek of onderzoek door een klinisch psycholoog, aanvraagt. De psychiater stelt samen met u een behandelplan op om u zo effectief mogelijk te helpen met uw klachten. Uw medische gegevens worden bijgehouden in een elektronisch patiëntendossier. 


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Psychiatrie Rivierenland (STMR gebouw)
Bezoekadres: Siependaallaan 1
Postadres: Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel

Route / kaart
Barbara Polikliniek
Bezoekadres: Elisabethdreef 4, Culemborg
Postadres: Siependaallaan 1, 4003 LE Tiel

Route / kaart
Doelgroep

  • vanaf 12 jaar


Laatste wijziging: 12-06-2023 10:28:17

Psychiatrie Rivierenland

Bezoekadres:
Siependaallaan 1
Tiel

Postadres:
Siependaallaan 1
4003 LE Tiel

Telefoonnummer: 0344-610113.

E-mailadres: info@psychiatrierivierenland.nl

Website: www.psychiatrierivierenland.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Psychiatrie Rivierenland bestaat sinds 2012 en heeft twee spreekuurlocaties, waarvan één in Tiel en één in Culemborg. Wat Psychiatrie Rivierenland zo bijzonder maakt, is dat wij gespecialiseerd zijn in ziekenhuispsychiatrie.