Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomeSpeelgoedbank Rotterdam › Speelgoed doorgeven
Zoom:

Speelgoed doorgeven

Doel

Het doorgeven van goed en herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.

Toelichting

Ouders en kinderen die beschikken over een gestempelde verwijsbrief, kunnen speelgoed komen ophalen bij ons.

Aanmelden kan bij onze balie. Kinderen mogen zelf 2 tot 3 stuks speelgoed naar keuze uitzoeken. Samen met onze vrijwilligers kunnen de kinderen, naast het gekozen speelgoed ook een boek, een puzzel en een knuffel uitzoeken.

Stichting Speelgoedbank Rotterdam werkt met doorverwijzers. Doorverwijzers zijn organisaties die contacten leggen tussen de ouders/verzorgers van kinderen en de Speelgoedbank.

De Speelgoedbank accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als doorverwijzers:

" huisarts

" kerkgenootschap/ geestelijk verzorger

" wijkzorg

" thuiszorg

" maatschappelijk werk

" politie

" schooldirectie

" vluchtelingenwerk

" consultatiebureau

" gemeentelijke sociale dienst

" voedselbank

" kledingbank

" schoolarts

" schuldsanering

Na een formele doorverwijzing van bovenstaande instanties kunnen de ouders/verzorgers, maar natuurlijk vooral de kinderen, speelgoed komen uitkiezen bij de Speelgoedbank. Het gaat om twee stuks speelgoed per kind. Ook krijgt elk kind een boek en knuffel naar keuze mee.

Het tonen van een schriftelijke doorverwijzing en legitimatie is voldoende.

Meer informatieDoelgroep

  • tot en met 12 jaar


Gegevens ingevoerd: 9-1-2023 10:45:58

Speelgoedbank Rotterdam

Bezoekadres:
Batavierenstraat 15
3014 JH Rotterdam

Postadres:
Batavierenstraat 15
3014 JH Rotterdam

E-mailadres: info@speelgoedbank-rotterdam.nl

Website: www.speelgoedbank-rotterdam.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Speelgoedbank Rotterdam is een stichting met als doel het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet meer kunnen betalen.