HomeVincentiusvereniging Heusden › Financiële hulp aanvragen
Zoom:

Financiële hulp aanvragen

Doel

Wij bieden hulp bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

Toelichting

Als U meent voor hulp in aanmerking te komen, dien dan een verzoek in. Alle verzoeken om hulp worden uiterst zorgvuldig en discreet behandeld door een speciale commissie bestaande uit 2 of 3 personen. Alleen zij hebben inzage in uw gegevens. Een van de commissieleden neemt na ontvangst van de aanvraag contact met U op om de hulpvraag nader te bespreken.

Meer informatieDoelgroep

  • voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 8-11-2022 12:07:31

Vincentiusvereniging Heusden

Bezoekadres:
Grotestraat 138a
5151 BN Drunen

Postadres:
Koningshof 6
5151 GX Drunen

Telefoonnummer: 06-12703522

E-mailadres: secretariaat@vincentiusheusden.nl

Website: www.vincentiusheusden.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Wij bieden hulp bij acute financiële en materiële nood. Nood die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.