Logo voorzieningen.nl
Logo Financieel Paspoort
Logo Digitale Sociale Kaart
HomeZeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering (ZSBB) › Beheer en Bewindvoering
Zoom:

Beheer en Bewindvoering

Doel

De ZSBB treedt op in het belang van haar cliënten. Zij is behulpzaam bij het innen van alle mogelijke inkomsten en verzorgt alle noodzakelijke uitgaven. Daarnaast regelt de ZSBB de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1), het declareren van eventuele ziektekosten, het aanvragen van toeslagen, enzovoort.

Toelichting

De ZSBB houdt op naam van de cliënt een gecombineerde betaal/spaarrekening aan, waarop alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. Het totale vermogen van de cliënt wordt op de combirekening gestort m.u.v. aandelenportefeuilles en/of depositobedragen met een hogere rentevergoeding.

De tekeningsbevoegdheid voor deze rekening berust uitsluitend bij de ZSBB. De bankafschriften worden (indien gewenst) maandelijks naar de cliënt of de, door de cliënt, gewenste persoon toegestuurd. Hierdoor blijft de cliënt of degene die het overzicht ontvangt op de hoogte van alle ontvangsten en uitgaven. In de tweede helft van 2017 wordt het voor cliënten mogelijk om bankgegevens direct online in te zien.

In overleg met de cliënt en/of de begeleiding wordt de hoogte van zak- en huishoudgeld bepaald. Het zak- en huishoudgeld ontvangt de cliënt op zijn of haar privé-rekening bij een plaatselijke bank. Voor cliënten in een zorginstelling worden aparte afspraken gemaakt conform het beleid van de betreffende zorgaanbieder.


Doelgroep

  • vanaf 18 jaar


Laatste wijziging: 16-2-2017 12:51:36

Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering (ZSBB)

Postadres:
Postbus 177
4330 AD Middelburg

Telefoonnummer: 0118 - 656961

Telefoonnummer: 0118 - 656962

E-mailadres: info@zsbb.nl

Website: www.zsbb.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
De ZSBB treedt op in het belang van haar cliënten. Zij is behulpzaam bij het innen van alle mogelijke inkomsten en verzorgt alle noodzakelijke uitgaven. Daarnaast regelt de ZSBB de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1), het declareren van eventuele ziektekosten, het aanvragen van toeslagen, enzovoort.